قهرمانان فوکوشیما ( ژاپن ) 2

قهرمانان ِ فوکوشیما ( ژاپن ) 2

..

در سواحل ژاپن ، حادثه ای مرگبار از طببعت به وقوع پیوست.

زمین لرزه ، و جابجائی در کف ِ دریا ، و پس از آن سونامی و امواج خروشان ِ دریا

قسمتی از ساحل ِ ژاپن را ویران کرد و هزاران نفر کشته شدند.

نیروگاه ِ برق ِ اتمی ، در سواحل فوکوشیما ، آسیب دید و خطر ِ خروج ِ امواج ِ رادیواکتیو

و یا انفجار ِ نیروگاه ِ برق شدت گرفت.

.

در آن حالت ِ اضطراری ، هرکس نگران ِ خانواده یه خود بود و احساس سرپرستی و

رسیدگی به آنها و فرار از منطقه ِ خطر ، بی خانگی ، بدون ِ خوراک و آب بودن و

بدون ِ لباس بودن ، نگرانی و دلهره ای بزرگ ، برای همه افراد ِ آن منطقه بود.

.

در آن حالت ِ بحرانی ، حداقل پنجاه نفر در تاسیسات ِ اتمی باقی ماندند تا برای ِ مهار ِ

نیروگاه و انرژی خطرناک ِ آن کوشا باشند و برای جلوگیری از گسترش ِ آن بکوشند.

و عده ای دیگر ، با هلی کوپتر به آن منطقه می رفتند و آب بر آن محل می پاشیدند

تا برای خنک شدن نیروگاه اتمی و جلوگیری از بالا رفتن حرارت رآکتور کمک کنند.

.

آنها با خطر ِ افزاینده و لحظه به لحظه یه انتشار رادیوآکتیو در آنجا آگاه بودند.

.

این افراد ، زن و بچه و پدر و مادر و خواهر و فامیل را در طرفی می دیدند که  شاید

بودنشان در کنار آنها برای خانواده شان بسیار مهم بود ، ولی این افراد ، خطر ِ دریافت ِ

تشعشعات ِ اتمی و احتمالن تا آخر ِ عمر از کار افتادگی و یا در اثر ِ این تشعشعات ِ

اتمی ، مرگ را قبول کرده اند تا مردم ِ چند شهر و مردم ِ چند منطقه در اطراف ِ

نیروگاه را از خطر ِ بزرگتری دور نگهدارند.

.

آنها برای ِ نجات ِ هم وطنان ِ خود جانفشانی می کنند

و تصمیم به نجات ِ جامعه گرفته اند و نه نجات ِ فامیل ِ خود.

درود بر این فداکاران و قهرمانان ، در این حادثه دردناک و خطر آفرین.

.

قهرمانان ِ فوکوشیما مانند ِ سربازان ِ مدافع ِ وطن که جان ِ خود را

برای ِ نجات ِ کشور فدا میکنند ، در حال ِ نبرد با غول ِ اتمی هستند

که تا حد ِ امکان از ضرر و صدمه زدن ِ آن به کشور و هم وطنان ِ خود جلوگیری کنند.

چو سرباز ِ بی باک ِ در راه ِ کیش —

سلامت به مردم ، در اندیشه دارد ، نه خویش //

..

سوز

10 فروردین  1390 – 30.03.2011