اعتراض های مردمی

اعتراض های مردمی

..

بفرمائید این هم از امریکا، کشوری که به مهد آزادی معروف است.

می گویند در امریکا آزادی‌ِ بیان هست و هر کسی می تواند عقیده خود را آزادانه بیان کند

و کسی هم مزاحم او نمی شود.

خب آقای ترامپ برنامه ی سرویس خدمات پزشکی را که اوباما به راه انداخته بود، باطل

اعلام کرد ولی هیچکس از این مردم چند صد میلیونی به این کار که بر خلاف رفاه و بهداشت

مردم در سطح جامعه بود اعتراض نکرد، تظاهراتی بر علیه آن نشد.

آیا مردم امریکا خواب هستند یا می ترسند و یا اینکه مدیا های امریکا با خبر های داغ  و

بی پایه ای دیگر، چنان فکر ها را مشغول کرده اند که مردم متوجه این توقف در برنامه بهداشت

و درمان همگانی نشده اند و یا اینکه اصلن در اخبار امریکا، برای امریکائی ها گفته نمی شود؟

یعنی خبرهائی که ما در خارج از امریکا می شنویم،

با سانسور خبری در خود امریکا پخش نمی شود.

.

آیا امریکا کشوری دموکراسی است که رئیس جمهور، آنچه را که مردم می خواهند، بایستی

انجام دهند، یا یک کشور دیکتاتوری است، یعنی هرچه رئیس جمهور بخواهد، مردم باید

قبول کنند و انجام دهند؟

آن ها که به مردم ایران ایراد می گیرند و با بی ادبی و توهین، مردم ایران را بی عرضه

و بی خیال می خوانند، که چرا در مقابل ملا‌ها کاری نمی کنند، حالا بیایند و بگویند که

مردم امریکا هم بی عُرضه و بی خیال هستند که در مقابل کارهای غیر معقول رئیس جمهور،

هیچ راه پیمائی برای اعتراض نمی کنند.

در ایران مردمی را که اعتراض می کنند شناسائی کرده و دستگیر می کنند و بعد به

زندان اوین می برند یا کهریزکی می شوند. در امریکا که آزادی هست و

چنین کاری نمی شود با مردم کرد.

.

مردم امریکا به خانم کلینتون سه میلیون رای بیشتر دادند، ولی سیستم رای گیری در

امریکا جائی دارد که چیزی شبیه مجلس خبرگان ایران است و این جا… تشخیص داد که

با وجود رای بیشتر خانم کلینتون، باز هم بایستی آقای ترامپ رئیس جمهور شود؟

آیا این تعداد افراد تشخیص مصلحت نظام امریکا، چند نفر هستند و چرا حالت ولایت فقیه را

برای مردم امریکا اجرا می کنند؟

این گروه‌‌‌‌ مجلس خبره ‌گانِ انتخابات یا تشخیص مصلحت نظام امریکا، مثل ولایت فقیه

عمل می کند و می گوید شما که بیشترتان رای به کلینتون داده اید، نمی فهمید و

ما برتر های جامعه، که عقل مان بیشتر می رسد، می گوئیم که رای شما « زرشک »

بی خود است و ما تشخیص می دهیم که آقای ترامپ صلاحیت دارد که رئیس جمهور بشود

و شما مردم بیخود به یکی دیگر رای داده اید، ما صلاح شما را بهتر از خود شما می دانیم!

بنابر این رای شما را بی اعتبار می کنیم و خودمان رای می دهیم که کلینتون با وجود سه میلیون

رای بیشتر، رئیس جمهور نشود و ترامپ با سه میلیون رای کمتر، رئیس جمهور بشود.

.

مگر ولایت فقیه و مجلس خبره گان در ایران غیر از این را انجام می دهند؟

آن ها هم برای رای مردم ارزش قائل نیستند و برای مردم تصمیم می گیرند

و رئیس جمهور تعیین می کنند.

.

بزرگ سرمایه داران کشور ها، آنچه را که می خواهند، با وکیل و وزیر به صورت تبصره

و ماده قانونی، رسمی می کنند و انجام می دهند.

طرح بهداشت همگانی به نفع همه مردم است، یعنی بیشتر مردم از این طرح برخوردار

می شوند و برنامه بهداشتی و درمانی شان به صورت سازمان یافته تر

و ارزان تری اجرا می شود.

شرکت های بیمه و داروئی،  مخالف این برنامه بودند که

همه مردم تحت پوشش پزشکی ارزان تر قرار بگیرند.

آقای اوباما این طرح را امضا کرد ولی این رئیس جمهور بی تجربه و خام و غیر سیاسی،

دستور داد که اون طرح بهداشت همگانی را بی اعتبار کنند و مردم مثل زمان های جلوتر،

هر چه که صندوق بیماری برایشان می گوید انجام دهند.

..

سوز

۱۶ بهمن ۱۳۹۵ – 04.02.2017