دعای سال نو و نوروز

دعای سال نو و نوروز
..
ای خداوند جان و جهان
روزگار ما را هر روز بهتر بگردان
ای خداوند هستی بخش
نعمت فراوان به ما به بخش
نیکی و راستی را بر دل ها مسلط کن
دل های مردم را پُر محبت کن
..
سوز
۰۴ اسفند ۱۳۹۸ –  23.02.2020
.

نوروز سال ۱۳۹۶

نوروز سال ۱۳۹۶

..

نوروز فرخنده و سال نو در همه جای جهان خجسته باد…

خجسته بر ایرانیان، ایران دوستان و پارسی زبانان

و همه مردم نیک اندیش و نیک رفتار و نیک کردار

و مردمی که بفکر یاری رساندن به دیگرانی هستند

که در راه خوب احتیاج به کمک دارند.

سلامت و شاد باشید و امیدوار

سال نو ایرانی در همه جای جهان در یک لحظه آغاز می شود

و نه چندین بار و در هر کشوری که دوازده شب می شود.

سال نو ایرانی سالی جهانی است و برای تمام کره زمین است.

..

سوز

۲۸ اسفند ۱۳۹۵ – 18.03.2017

نوروز 5

نوروز 5

..

نوروز در کشاکش ِ دوران ، نوروز ِ نو ، به ماند و نوید

هرچند ملای شهر ، سخن های بد برآن به درید

صحرا و باغ و کوه و دشت و بته و درخت و گیاه

در پیشواز و خوش آمد ِ نوروز ، صحنه ها درچید

.

ایران به چهارشنبه ، آخر ِ سال ، آتش به پا به نمود

آن سان به پریدن از بته یه آتش ، نغمه ای به سرود

داد ، زردی به آتش و سرخی ز ِ آن طلب به نمود

چهارشنبه سوری را آخوند ، دشمن ِ خدا به نمود

.

به جای ِ عید نوروز ، ز ِ ما ، عید دیگری در خواست

سخن به بزرگی ز ِ عید ِ دیگری گفت ، نه به راست

سیاهی ز ِ دین ِ خود ، سفید وانمود ، چون ماست

به ضد ِ بشر ، رهنمون داد و گفت ، اینست ره ِ راست

.

نوروز ، شادی یه زمین و زمان ، ز ِ رفت ِ سرما شد

ز ِ شاخ ِخشک ، جوانه برون زد ، شکوفه را امید

ز ِ خاک ِ یخ زده و برف ِ طولانی ، کنون شدست آن آب

زمین نفس ِ تازه کشید و ز ِ خاک ، سبزه و لاله دمید

.

سال آمده نو ، دید است و بازدیده های آشنایان ، باز

نقل و آجیل و شیرینی ، پرتقال و سیب ِ آن ، صحنه ساز

سبزی و سنجد و سرکه ، سیر است و سماق و سمنو

شور و شوق عید است و هفت سین و ، سال شود آغاز

سوز

18 اسفند 1389 – 09.03.2010