شاد زی

شاد زی

..

فردا که شود، چه کار ز ِ فردا بکنیم

فردا نشده، چه کار درجا بکنیم

هر چیز ز ِ دل خوشی، که در دست ات هست

با قِر به کمر، دوباره اجرا بکنیم

..

سوز

۰۳ خرداد ۱۳۹۹ –  23.05.2020 

جهان

جهان

.‫‫.

‫سفر کردن با اندیشه و تصور چه ‫سریع است و آسان است.

‫‫شاید بتوان گفت سریعترین وسیله سفر و جابجائی همین تصور و پندار است که

‫‫در یک لحظه میلیون ها سال نوری را طی می کند. و ما را از این سر به آنسر دنیا می برد.

‫‫با یافته های جدید امروزی، با مشاهده عکس های کهکشان ها و ستاره های دوور،

‫‫عمر جهان را به سیزده و اندی میلیارد سال نوری تخمین زده اند.

‫یعنی اگر از ‫امروز با سرعت نور حرکت کنیم و در زمان به عقب برگردیم، سیزده و اندی

‫‫میلیارد سال نوری طول ‫میکشد که به *بیگ بنگ* یا انفجار بزرگ یا شروع پیدایش

جهان امروز ‫‫به رسیم. ٭نور در هر ثانیه سیصد هزار کیلومتر سرعت دارد٭

‫.

‫‫‫حالا آیا چقدر طول کشیده است که این همه کهکشان ها و سحابی ها و ستاره ها بدور

‫‫نقطه یه انفجار بزرگ جمع شده اند، معلوم نیست.

‫‫می گویند در اثر جمع شدن این مقدار ماده که در جهان است، در یک نقطه، آنچنان

‫‫فشار و گرمايی بوجود آمده که باعث شده که انفجار بزرگ پدید آمده است. و از آنزمان

‫‫تا بحال جهان در حال گسترش است. یعنی همه یه کهکشان ها و سحابی ها و کرات داخل

‫‫آنها، همه دارند از همدیگر دور می شوند و باصطلاح جهان در حال انبساط و بزرگتر شدن است.

‫‫با دانش امروز، مواد مختلف موجود در طبیعت را با مشخصات و اجزای ثابت تعیین کرده اند.

‫‫یعنی هر جسمی را، هر ماده ای را تشکیل شده از یک مرکز اتم و الکترون یا الکترون های

‫‫اطراف میدانند. به نسبت سبکی و سنگینی مواد، پروتون و نوترون کمتر یا بیشتری دارند

‫‫و به همان تعداد هم الکترون اطراف آنها می چرخند.

‫‫ما همچنان در مسافربر اندیشه و تصور نشسته ایم و بداخل اتم سفر می کنیم و آنها را

بررسی می کنیم. ‫‫به نظر می رسد نوع پروتون ها، نوترون ها و الکترون های مواد مختلفی

مثل: هیدرژن و کربن و آهن ‫‫همه دارای یک جنس هستند و نباید فرقی با هم

داشته باشند و فقط تفاوت در تعداد آنهاست که خاصییت ‫‫و شرایط اتم ها را

با هم متفاوت می کند.

‫‫آیا جنس و مشخصات پروتون با نوترون فرق می کند؟ شاید و یا باید چنین باشد.

‫‫چون نوترون سنگینی یه اتم را تشکیل می دهد ، ولی پروتون نه.

‫‫جنس بار الکتریکی ِ نوترون خنثی هست، ‫ولی پروتون مثبت است.

‫‫جنس الکترون بسیار سبک است و بار منفی دارد.

‫‫پس تا اینجا سه جور جنس مختلف داریم

‫‫.

‫‫حالا یک چهره یه چهارم هم خود را نشان می دهد و آن نیروی

‫‫جاذبه هسته اتم است.

‫‫این مجموعه سه تایی با هم یک رابطه یه کشش و گریز دارند.

‫‫در این رابطه، هسته مرکزی، نیروی جاذب دارد و الکترون را ‫‫مهار کرده است

و نمی گذارد از حوزه جاذبه، با نیروی گریز از مرکز، دور شود.

‫.

‫این چه نیروئی است و از چه چیزی تشکیل شده است که الکترون

‫را با آن سرعت نزدیک به سرعت نور و با وزن اندکش می تواند

‫همواره بدور خود نگهدارد و نگذارد از این مدار خارج شود.

‫یک پدیده یا نیروی پنجم هم در این جا نمایان می شود و آن نیروی

‫اولیه ای است که این الکترون را بگردش وا داشته است و هم چنان به

‫گردش آن تداوم می بخشد. آن چه نیروئی هست و از کجا ادامه دارد؟

‫.

‫فرض کنید در یک چمنزار وسیع که دور و برتان هم کسی نیست، یک

‫سنگ را به یک نخ کلفت می بندید و گره می زنید که سنگ از نخ رها نشود.

‫و سر دیگر نخ را بدست می گیرید و شروع می کنید آن سنگ و نخ را بدور

‫سر خود به چرخانید. خوب حالا با تمام قدرت خود سعی می کنید این سنگ،

‫با نخ بسته به آن را دور سرتان بچرخانید. بعد از چند دقیقه خسته می شوید

‫و کم کم گردش سنگ را بدور خود آهسته می کنید و سنگ و طناب را با

‫احتیاط از حرکت باز می دارید و آنرا بزمین می گذارید.

‫در شکلی که از این گردش بیضی وار، سنگ و نخ بدور شما دیده می شود.

‫نخ ِ رابط بین شما و سنگ را می شود نیروی جاذبه تصور کرد که مانع

‫فرار سنگ از مدار دور سرتان می شود، و همیشه آنرا در فاصله ای معین

‫(طول نخ) در اطراف شما نگهمیدارد. ( چهارم)

‫نیروی محرک چرخاننده و به سرعت رساندن آن سنگ، شما بودید که بعد از

‫مدت کوتاهی انرژی تان تمام شد، ولی نیروی یه گردش دهنده یه الکترون

(سنگ) ‫میلیون ها سال است که آنرا همچنان در گردش نگاه داشته است. (پنجم)

‫اگر این نیرو برای ِ ادامه یه چرخش الکترون نبود که الکترون از مدار گردش

‫خود به سوی مرکز جذب می شد و دیگر اتمی به شکل قبلی وجود نداشت.

‫این پنج پدیده و انرژی یا وضعییت را چگونه می توان توجیه کرد؟‫

  • ‫در مرکز ِ اتم: پروتون
  • در مرکز ِ اتم: نوترون
  • در مدار ِ اتم: الکترون
  • جاذبه مرکزی، که الکترون را دائم بطرف خود می کشاند
  • انرژی محرک و به دَوَران آورنده یه دائم الکترون

‫چون بنیان و اجزاء تشکیل دهنده در تمام موادی که ما می شناسیم،

‫از این، یا با این پنج جنس و انرژی ساخته شده اند، می توان گفت:

‫تمام هستی که ما می شناسیم با این پنج حالت یا موضوع سر و کار دارند.

‫چه کسی می تواند با توضیحی بیشتر و ساده تر و بهتر در این زمینه کمک باشد؟

‫..

‫سوز

۲۰ اسفند ۱۳۸۷ − 10.03.2009