رفتار پلیس با راننده ای خطاکار

رفتار پلیس با راننده ای خطاکار

..

در یک  ویدئو از روسیه دیده می شد که یک تریلی، موقع حمل چند اتوموبیل

کوچک، با سرعت بیش از اندازه در جاده می رفت و ماشین پلیس آژیر کشان

به دنبال تریلی خلاف کار بود در حال فیلمبرداری با «داش کام».

راننده ی تریلی نمی گذاشت که ماشین پلیس از او سبقت بگیرد و به چپ و

راست جاده می رفت که هم خطر سقوط اتوموبیل های روی تریلی بود و

هم خطری بزرگ برای راننده هائی بود که از روبرو می آمدند. در چند صحنه

اتوموبیل هائی که از روبرو می آمدند از جاده خارج می شدند و گرد 

و خاک از کنار جاده در سوی آن ها بلند می شد.

این کار تعقیب پلیس برای متوقف کردن یک راننده خلاف کار، باعث 

چندین خطر و خلاف در راننده‌گی از سوی راننده ی خلاف کار بود و 

خطری برای اتوموبیل های دیگر بود و اگر پلیس با 

آژیر این تریلی را تعقیب نمی کرد. این راننده ای که خلاف کار بود، خلاف های

بیشتری را انجام نمی داد و جان راننده هائی که از روبرو می آمدند به خطر

نمی انداخت، و صد در صد با سرعتی کم تر از سرعتی که پلیس به دنبالش بود،

حرکت می کرد.

مشابه این فیلم ها در امریکا دیده می شد که چندین ماشین پلیس و هلی کوپتر

به دنبال یک راننده در حرکت بودند و راننده ی خلاف کار با سرعتی دیوانه وار

چراغ قرمز ها را رد می کرد و در مسیر های خلاف و در جهت مخالف جاده

ها و در جهت مخالف راننده هائی که از روبرو می آمدند حرکت می کرد.

.

در اصل وظیفه این پلیس ها جلوگیری از خلاف و خطا در راننده گی هست

که به خاطر اجرای این جلوگیری از خلاف، نمی بایستی باعث ایجاد خلاف های

بیشتر شود و جان راننده ها و یا مردم دیگر را با خطر بیشتری روبرو کند.

.

به نظر می رسد بهتر است که پلیس ها با بی سیم های شان به پلیس های دیگر

خبر بدهند که مانع بر سر راه اتوموبیل خلاف کار ایجاد کنند و اتوموبیل

خلاف کار را با این روش وادار به توقف کنند.

.

آن راننده، که خلاف کار است اگر آدم منطقی و درست کاری باشد که با اولین

اخطار و علامت پلیس توقف می کند، ولی آن که منطقی نیست، به هر دلیلی…

یا اتوموبیل را دزدیده است یا الکل، یا مواد مخدر مصرف کرده است، منطقی

عمل نمی کند و تعقیب او با آژیر و چراغ های چشمک زن، بیشتر او را به

سرعت بیشتر گرفتن و خطاهای بیشتر کردن وادار می کنند.

.

این عمل پلیس، ایجاد خطر بیشتر و خلاف های بیشتر برای راننده در مسیر

تعقیب می شود و باید دیگر تعقیب همراه و آژیر به دنبال راننده خلاف کار

را انجام نداد، و به خاطر جلوگیری از خطاهای بیشتر راننده خطاکار و 

جلوگیری از ایجاد خطر بیشتر برای دیگر مردم در مسیر تعقیب، راهی دیگر 

برای توقف راننده ی خلاف کار پیدا کرد.

..  

سوز

۰۷ آذر ۱۳۹۹ –  27.11.2020

گریه

گریه

..

غم به دل راه مده، خنده بزن

راحتِ فکر طلب و، راحت ِ تَن

ارزشی، نیست، که بر حسرتِ آن گریه کنی

دار فانی است، نه از آن تو بودست و، نه من

..

سوز

۱۷ آبان ۱۳۹۹ –  07.11.2020

.

وکیل حقوقی، شریک جرم متهم نیست

وکیل حقوقی، شریک جرم متهم نیست

..

وکیل حقوقی از متهم دفاع می کند، ولی همدست و هم جرم متهم نیست.

.

مقامات حکومت، کسی را که از حق دفاع کرده است مجازات می کنند، یک وکیل را

که از حقوق یک متهم دفاع کرده است.

.

آنوقت برای حق طلبی امام حسین (ع) تبلیغ می کنند و مردم را تشویق می کنند

و می گویند که حتی اگر خطر مبتلا شدن به کورونا هم زیاد باشد، بایستی

مراسم عزاداری برای آقا امام حسین انجام شود…

و مردم توی سر و کله خودشان می زنند و سینه و پشت خود را زخمی می کنند 

که آقا امام حسین از حق دفاع کرد و شهید شد.

خب این وکیل های دادگستری هم از حق متهم دفاع کرده اند، متهم حق دارد 

یک نفر را که به مسائل حقوقی وارد است، برای کمک خود به یاری بگیرد.

ولی همان هائی که امام حسین (ع) را برای دفاع از حق و آزادی ستایش می کنند،

وکیل ها را به دلیل دفاع از حق، حق متهم برای داشتن وکیل، مجازات می کنند و

اتهام همکاری و هم نظر بودن با متهم را به وکیل ها می زنند.

.

آقا، ای قاضی، ای که خود را نماینده خدا می دانی، و حاکم شرع شده ای…

وکیل در أمور حقوقی و قانونی به متهم کمک می کند ولی وکیل، هم عقیده

و هم نظر با متهم نیست.

همه که قوانین و مقررات قانونی را بلد نیستند و نمی دانند، پس‌ در موقع اتهام به

یک جرم، از وکیل کمک می گیرند که کمتر خسارت و زندان تحمل کنند و

در واقع وکیل همدست متهم نیست، وکیل مانند دکتر و پرستار است که کمک

می کند مریض حالش بهتر شود.

آیا دکتر ها و پرستار ها به زندانی هایی که مریض یا زخمی شده باشند،

کمک نمی کنند؟‌

و همان طور که اگر دکتری یا پرستاری، مراقب بیماری باشد که گناهکار است

و یا متهم به قتل باشد، شریک جرم و شریک قتل آن متهم نیست، و در حرفه ی

پزشکی خودش به متهم کمک می کند که آن متهم یا گناهکار، کمتر صدمه

و آزار به بیند.

وکیل ها هم به متهم ها در أمور حقوقی، کمک می کنند، ولی شریک جرم نیستند.

..

سوز

۲۱ شهریور ۱۳۹۹ –  11.09.2020