انتخابات » اوباما «

  انتخابات » ‫مک که ین ، اوباما »

‫..

بنظر میرسد ، ‫بهترین رویداد در جریان انتخابات ریاست جمهوری امریکا ،

‫نطق ‫تبریک سناتور » مک که ین » است

که برای پیروزی سناتور اوباما ایراد کرد.

‫در این سخنرانی ، » مک که ین » شخصیت والا و وطن دوستانه ای نشان داد،

در شروع سخنرانی اش با اعلام اینکه اوباما در انتخابات پیروز شده است،

طرفداران » مک که ین » ‫ شروع کردند ‫به هو کردن » اوباما «.

بلافاصله » مک که ین » با حالت ‫تحکم آمیز و کمی خشن،

کف دستهایش را بطرف مردم دراز کرد و آنها را وادار به سکوت کرد.

پس از آن گفت: » اوباما »  رییس جمهور بعدی، کشوری ست که

» ما هردو » آن را دوست داریم،

‫و من با تمام قوا آماده هستم، با او همکاری کنم که در مقابله با مشکلاتی که

در روبرو ‫داریم، ما را به جلو به بَرد.

‫این پیام یک رهبر مخالف به رقیب انتخاباتی اش بود، او نشان میداد که آنچه

مورد هدف است، ‫خدمت به کشوری است که در آن زندگی می کنند،

نه برنده شدن شخص خودش یا حزب خودش. ‫او نشان میدهد، که اگر

من و حزب ما تلاش می کند که ریاست جمهوری را بدست بگیرد،

بخاطر ‫اینست که ما عقیده داریم که بهتر می توانیم به این کشور خدمت کنیم.

حالا اگر ‫مردم ما، شما را برای اداره یه کشورمان، انتخاب کرده اند.

ما هم در خدمت شما هستیم که با هم ‫به این کشور خدمت ‫کنیم.

از حزب دیگر بودن، از نژاد دیگر بودن، از مذهب دیگر بودن،

‫دلیل ‫آن نمی شود که ما جلوی پای شما سنگ بیاندازیم و

برای انجام کارها مانع تراشی کنیم. ‫

‫این وطن پرستی است،

این خدمت به وطن است،

این دوست داشتن وطن است.

..

سوز

09.11.2008