ژوبین آزادی 

ژوبین آزادی 

..

ای گلوله های آزادی، 

به صدا در آیید، 

جای هر کدام از شما، 

در پیشانی هر خیانت کاری به ایران است، 

آن که کاری بر ضد ایران می کند، 

آن که با دشمن ایران، همکاری می کند، 

آن که برای خرابی ایران عملی انجام می دهد، 

هزاران از جوانان ما را کشتند،  

تا تمدن وحشی و بیابانی خود را، 

بر تمدن درخشان و مهربان سالاری ما مسلط کنند، 

به هر راهی که می توانیم، 

آن ها را به گور سکوت بفرستیم، 

آن ها می خواهند ما را به گور بفرستند،  

این بی وطن ها می خواهند، 

ما را از خاک خودمان بیرون کنند، 

پیش دستی کنیم، اگر هم کشته شویم، 

افتخار مبارزان راه میهن را خواهیم داشت، 

و نه ترسویان ترس از مرگ را، 

و نه با تو سری و تحقیر مردن را، 

همیشه فرصت پیدا می شود، 

شجاعت کنیم، 

مرگ پر از افتخار، 

به از زنده گی ننگین است، 

راه آزادی ایران ما این است، 

..

سوز 

۰۳ خرداد ۱۴۰۱  –  24.05.2022 

.