دالائی لاما، رهبر بودائیان تبت

دالائی لاما، رهبر بودائیان تبت

..

دالائی لاما، رهبر بودائیان تبت در کنفرانسی در سیدنی در استرالیا بود ( رهبر همیشه در تبعید )

دالائی لاما، رهبر بودائیان تبت در کنفرانسی در سیدنی در استرالیا در مورد علوم ذهنی سخن می‌گفت.

راستی چرا این رهبر مذهبی یک عمر است در دنیا سرگردان است و اجازه ندارد به کشور خود

و به میان مردم خودش باز گردد؟

اگر مردم تبت می خواهند به چیزی معتقد باشند که خودشان دوست دارند ،

چرا دایه های مهربان تر از مادر برای آنها تصمیم می گیرند که :

نه صلاح شما در این است که آنچه ما می گوئیم شما قبول کنید.؟

اگر مسلمانان اجازه دارند در کشور سوئیس برای خود مسجد و مناره ( نماد مسجد مسلمانان ) درست کنند

و به نماز مشغول شوند و مراسم مذهبی خود را بجا آورند ،

چرا مردم تبت اجازه ندارند در کشور خودشان به دین خودشان باشند؟

کشور های دنیا که به رای مردم سوئیس که مایل نیستند در کشورشان مناره ساخته شود اعتراض می کنند

و می گویند این ممانعت »  ساختن مناره  » بر خلاف منشور حقوق بشر است ،

دستی هم برای مردم تبت بالا به زنند و آزادی را به کشور و مردم تبت باز گردانند.

..

سوز

۱۲ آذر ۱۳۸۸ –  03.12.2009

http://de.wikipedia.org/wiki/Dalai_Lama