کتابهای مضر

کتابهای ِ مضر

..

او به دل، اندیشه را تاریک خواهد از شما

با کور سوی ِ شمع ِ خود، خود پیش خواهد از شما

او کتاب ها را مضر خواند، چرا، پس فکرتان روشن شود

بی سواد بهتر سواری می دهد، پس کور می خواهد شما

.

سوز

31 تیر 1390 – 22.07.2011

………….        ………….

:این سروده پس از انتشار این اخبار بر روی کاغذ جاری شد

.

«… و دستور آمده بود که کتابهای مضر را جمع آوری کنند»
..
علوم انسانی غربی بی فایده است
.
غلام‌علی حداد عادل‌، رئيس شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی‌، روز
پنج‌شنبه‌، ۲۵ خردادماه‌، در نشست اعضای کارگروه تحول علوم انسانی شورای عالی
:انقلاب فرهنگی و شورای عالی برنامه‌ريزی
حداد عادل: هيچ فايده‌ای در علوم انسانی غربی نمی‌بينيم
:حدادعادل با بيان اين‌که «هيچ فايده‌ای در علوم انسانی غربی نمی‌بينيم» اضافه کرد
‌،مباحث موجود در علوم انسانی غربی را داروين از طريق تکامل، فرويد از طريق روان‌شناسی‌
…دورکيم از طريق علوم اجتماعی و مارکس از طريق اقتصاد را ارائه کرده‌اند

..

  خرداد 1390 – 15.06.2011