خدا و تبعیض نژادی

خدا و تبعیض نژادی

..

آیا خدا هم طرفدار تبعیض نژادی هست؟

چرا خدای یگانه، پیامبران را از ایران و از خاورمیانه انتخاب می کند؟

خدا، با نام های «میترا» و «اهورا مزدا» و «یزدان و آفریدگار»، از ایران،

و «یهوه»… و «پدر، پسر، روح القدس»… و «الله» از غرب خاور میانه هستند.

زرتشت بزرگ، اندیشه و پندار نیک، کردار نیک و گفتار نیک را بشارت می دهد.

حضرت موسی، ده فرمان خدا را بشارت می دهد.

حضرت عیسی، پیام پدر را بشارت می دهد و روح القُدُس رابط پدر و پسر است.

حضرت محمد، پیام الله را بشارت می دهد.

مردم افریقا چی؟ آیا خدا آن ها را دوست نداشت که برایشان پیامبر بفرستد؟

مردم افریقا آدم می خوردند و برای جلوگیری از این کار زشت، چرا خدا پیامبری

برای مردم افریقا نفرستاد؟

مردم امریکا در چند صد سال گذشته، پیش از کشف امریکا توسط غربی ها و

کریستف کلمب،

یعنی سرخ پوست ها چی؟ آیا خدا سرخ پوست ها را هم دوست نداشت؟

پس چرا برای سرخ پوست ها پیامبر نفرستاد؟

مردم دنیا از وجود سرزمین سرخ پوست ها خبر نداشتند، ولی خدا که از وجود

قاره امریکا، خبر داشت و مردم آن جا برایش آشنا بودند.

برای قاره سرخ پوست ها چرا پیامبر نفرستاد و گذاشت که بُت پرست باشند؟

خداوند با حضرت موسی صحبت کرد و خود را «یهوَه» نامید.

حضرت عیسی، خداوند را «پدر ما که در آسمان هست» نامید.

حضرت محمد، خدا را با نام «الله»‌ معرفی کرد و گفت هرکه خداوند را با

نام «الله» صدا نکرد کافر است، یا باید خدا را بنام ٰ«الله» صدا کند و یا

اینکه جزیه و جریمه بدهد و یا کشته شود.

این بزرگواران و پیامبران از جانب خداوند آمده اند و پیام او را آورده اند،

چرا خداوند هر بار خواسته است که او را با نام دیگری صدا کنند؟

و بار آخری تعصب دارد که نامی عربی، برای او بکار برده شود،‌ چرا؟

آیا عقیده و نظر خداوند، زمان به زمان تغییر می کند که هر بار خودش

را به نامی دیگر می خواند؟

آیا در واقع خداوند، نژاد پرست است که می خواهد بنامی از یک قوم عرب

نامش «الله» خوانده شود؟

خداوند، خدای همه مردم از سفید و سیاه و زرد و سرخ است،

و هر کدام با هر اسمی که او را صدا کنند، خدا خودش می داند که

منظور شان خدا هست.

آیا اگر مردمی از خداوند، «آب» بخواهند و به زبان انگلیسی «واتر» یا به

آلمانی «واسر» یا به فارسی «آب» و یا به فرانسه « او دو» بگویند،

به هیچ یک گوش نمی دهد و می گوید حتمن «ماء» باید بگویید تا

به شما ها آب برسانم؟

به نظر منطقی نمی آید که چنین باشد، چون خداوند به همه چیز آگاه است

و مردم را با زبان های مختلف می شناسد و می بایستی حرف همه را

متوجه شود، و دعا های آن ها را گوش کند و آرزوهای مردم را بر آورده کند.

.

در روز جزا یا در قیامت که همه باید جوابگوی کارهای خودشان باشند، مردم

با زبان های مختلف حضور خواهند داشت، از هر‌کدام سئوال خواهد شد و

آن ها باید به زبانی که آشنا هستند، جواب بدهند.

.

آیا به آن ها ایراد گرفته خواهد شد که چرا نام مرا به عربی نگفته اید؟

به نظر نمی رسد که چنین باشد.

..

سوز

۲۰ آذر ۱۳۹۴ – 11.12.2015

ناسازگار

ناسازگار

..

اندکی روی ات به من، پس بیش از آن روی ات کنار

من چه باید کردمی، اندک شَوی تو، سازگار

عمر ِ من با تو گذر کرد، آن شده، پس سی یو هفت

گرچه سال ِ شصت و شش، بر من گذشته روزگار

..

سوز

16- اسفند 1393 – 07.03.2015

زنان کمیاب

زنان کمیاب

..

ترمز ِ ذوق است وُ احساس، هم چو توفان ِ بلا

خواهدت چون نوکری، گوش اش به فرمان، بی صدا

چون که خواهی، خواهرت یا که برادر، مادرت، لطفی کنی

گویدت: رو با همون ها، زندگی کن، من شَوم از تو جدا

..

سوز

16- اسفند 1393 – 07.03.2015

ساحل و دریا

ساحل و دریا

..

به کشتی چون نظر کردم به ساحل های دریا

ز ِ گرما، پیرهن بیرون ز ِ تن کردم، چو غم ها

به یادم آمد از چمخاله وُ فامیل، که آن جا هم شنا بود

به بندر انزلی، دریا خزر با ساحلش، رفته ستم ها

..

سوز

5- اسفند 1393 – 24.02.2015

جهان سوم

جهان سوم
..
یک آقائی که به قول دوست ما، دلش پُر است این را نوشته است:
« وقتی دنیا به فکر تسخیر فضــــــــــــا بود، ما به این می اندیشیدیم که انگشتر عقیق در کدام
انگشت، ثواب بیشتری دارد… ًاین جغرافیا نیست که جهان سومی بودن را تعیین می کند….!!!
آدمها هستند که آن را می سازند! جهان سوم جا نیست، شخص است. جهان سوم منم، جهان سوم
تویی، جهان سوم طرز تفکر ماست، نه آن مرزهایی که داخلش زندگی می کنیم ! جهان سوم
جاییست که درآمد یک دعا نویس از یک برنامه نویس بیشتر است. جهان سوم جاییست که مردمش
جهان سومی فکر میکنندجهان سوم جایی است که بسیاری ازمردمانش با يک «استخاره»
هدف تعيين ميکنند ! و با يک » عطسه » از هدف خود دست ميکشن»
……………       ………………                   ………………
به قول آقای خمینی، نمی توان گفت کشور های عقب افتاده، و باید گفت کشور های عقب نگه داشته شده.
تایید این حرف آقای خمینی، دلیل تایید خود آقای خمینی و کارهایش نیست، ولی حرف بجا و درستی هست.
کشور های جهان سوم را با مطالعه در روحیات و اخلاق مردم، و با پرداختن پول و استخدام کارشناس و پیدا
کردن افرادی که به سیستم عقب نگه داشتن یک کشور کمک می کنند، یک کشور را جهان سومی نگه
می دارند.
چه کسی میرزا تقی خان امیر کبیر را کشت؟ همکاری انگلیس و روسیه و باج خور های درباری.
چه کسی دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه دکتر محمد مصدق را ترور کرد؟ همکاری های امریکا و انگلیس
و باج خور های کوچه بازاری و اسلامی های گوش به فرمان انگلیس.
چه کسی دکتر محمد مصدق را ناتوان کرد و از کار انداخت؟ همکاری های امریکا و روسیه با گروه سر به
فرمان شوروی یعنی حزب توده و آیت الله کاشانی با راهنمائی های انگلیس…
چه کسی احمد کسروی، روشنفکر شرق را کشت؟ دستور از نا کجا آباد و اسلامی های وابسته به
فراماسون های انگلیسی که از قاهره دستور می گرفتند و نام فدائیان اسلام را بخود داشتند و به
دست نواب صفوی و گروهش کشته شد. و…
وقتی یک شخص، یک روزنامه، یک رادیو و یا تلویزیون، مردم را مقصر در عقب افتادگی و بیچارگی های
موجود در ایران می دانند و یا عنوان می کند، این گفته ها به نظر ، از همان سازمان هائی که مردم
را به بدبختی کشانده اند و خودشان باعث و عامل این بدبختی ها هستند، می آید.
چه کسی به شاه ایران گفت باید ایران را ترک کند؟ کارتر که به ناحق جایزه صلح نوبل گرفت.
چه کسی به آقای خمینی اوکی داد که شاه خواهد رفت، بگوئید ایشان برنامه شان را اعلام کنند، کارتر.
چه کسی به ارتش ایران دستور داد در مقابل تظاهرات اسلامی کاری نکنند؟ ژنرال هایزر و فرمانده کل
ارتش ،تیمسار خائن، قره باغی بود.
تمام کشور های جهان با هم هماهنگ شدند و برای رفتن شاه ایران تصمیم گرفتند که،
می گفت از سال 1979 ما نفت را به قیمتی که خودمان تعیین می کنیم می فروشیم.
آیا مردم ایران در مقابل کارهای سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی امریکا انگلیس و روسیه و اروپا
و فشاری که آنها بر عوامل قدرت می آورند و پولی که در این راه خرج می کنند، چه اقدامی
می توانند یا می توانستند بکنند؟
مردم از مسئله های پشت صحنه آگاه نبودند و نمی دانستند چه خبر است.
و باز به قول آقای خمینی، این کشور های غربی، اخلاق ما را بهتر از خود ما می دانند.
عوامل کشور های غربی و شرقی به اسم حاج آقا… و دکتر مهندس… به اسم و شکل و
ظاهر ایرانی ولی به نیت تامین منافع خارجی در میان مردم بودند، و کارهای جابجائی را
انجام می دادند.
مقصر دانستن مردم در این جریانات، همراهی کردن با سیستم های مخفی و خرابکار است.
.
یکی از مدیران ساواک در تلویزیون می گفت: هزار جوان از انگلیس وارد اصفهان شده بودند و
به فارسی صحبت می کردند، این خبر را به شاه رساندیم، که مدیران ساواک خیلی سعی
کردند که این خبر به گوش شاه نرسد، و وقتی این خبر به شاه رسید چند روز از این گذشته بود،
شاه به انگلیس اعتراض کرده بود که چرا بدون توافق و بدون اطلاع این افراد را به ایران فرستاده
اید؟ جوابی بی سر و ته آمد که …
مثل جواب هائی که برای بی بی سی می گویند که این یک موسسه مستقل است و…
آیا وقتی تظاهراتی به راه می افتد و هزار نفر لابلای مردم یک شعاری را سر می دهند، این
شعار از طرف خیلی های دیگر، تکرار نمی شود؟ و آیا این شعار به حساب شعار مردم نوشته
نمی شود؟
جریان «سینوهه حکیم» است که برای فرعون، عده ای را آموزش داد و در میان چند هزار مردم
عادی پخش کرد و گفت وقتی من این را در مورد فلانی گفتم شما به اون فحش بدهید و مرگش
را فریاد کنید، دیگر مردم بی خبر و بی اطلاع هم، با صداهای اطراف خود همراهی کردند و فرعون
به اصطلاح « با رای مردم » توانست کارش را پیش به برد.
مردم ایران شریف، مهربان و ساده و آماده به کمک هستند.
این مردم پاک و شریف را با مواد مخدر و زندانی کردن و فرار از کشور، به نابودی کشانده اند،
و از این سو هم با مقصر دانستن و محکوم کردن خود مردم در مدیا ها، مردم را به حالت انفعالی
می کشانند تا جنایت و خیانت جهانی را نسبت به مردم به پوشانند.
درود بر مردم ِ پاک سرشت و نیک اندیش و خوب ایران باد.
..
سوز
25 دی 1393 – 15.01.2015

شب یلدا – 4

شب یلدا – 4

..

امشب شب ِ یلدا ست

عزیزم لب ِ دریا ست

برم پیشش بمونم

که بی من تک و تنهاست

..

سوز

30 آذر 1393 – 21.12.2104

شب یلدا – 3

شب یلدا – 3

..

بلندای ِ شب ِ یلدا، شبی دیگر ندارد

چو با ساز و نوا هم، گلرخی پیمانه آرد

گذر کرد ساعتی، چون لحظه باشد

به شادی چون گذشت، وقتش کم آرد

.

باقالی، باقلوا با هندوانه

و انگور و انار خور، دانه دانه

به آجیل خوردن و تخمه شکستن

به شادی پُر کنیم، بزم شبانه

..

سوز

28 آذر 1393 – 19.12.2014