بشکه ای خندان

 بشکه ای خندان

..

یک کمی که به عکس نگاه می کنیم، می شود دید که بشکه ی خندان در زیر بشکه ای 

خراب تر از خودش در زیر فشار است، در حالی که بشکه ای سالم تر از هر دو

بشکه، به کناری رانده شده و بین دیوار مانع، و بشکه درب و داغون تر، زیر سلطه

قرار دارد.

هم چنان دیده می شود که اگر بشکه ی خندان، رو به سوی به بیننده دارد، بشکه ای که

بالاتر از همه است، پشت به بیننده دارد و بقیه بشکه ها هم، هم سوی بشکه ای که

غالب است قرار گرفته اند.

این چهره که خندان است با یک چشم نگاه می کند و چشم دیگر را بسته است،

مانند این که دارد چشمک می زند و موضوع را جدی نگرفته است.

جائی که بشکه ها قرار دارند، سنگلاخ است با سنگ های تیز و ناهموار.

.

و خوراکی که در دهان دارد کوچک و ناچیز است.

گر شکم خالی است ولی خندان لب است.

این یک تشابه از روز و حال مردم ایران است. 

.. 

سوز 

۲۶ خرداد ۱۴۰۰ –  16.06.2021 

.            

.    

شاد زی

شاد زی

..

فردا که شود، چه کار ز ِ فردا بکنیم

فردا نشده، چه کار درجا بکنیم

هر چیز ز ِ دل خوشی، که در دست ات هست

با قِر به کمر، دوباره اجرا بکنیم

..

سوز

۰۳ خرداد ۱۳۹۹ –  23.05.2020 

زنده گی اینه؟‌

زنده گی اینه؟‌

..

آره، این زنده گیه

همین، یه کم لوبیا بریزی تو پیاله

یه کم لیمو و روغن زیتون بهش بزنی 

با یک قاشق مربا خوری، دو سه تا، دو سه تا

از اون پیاله برداری و بخوری

یک لیوان شراب، یا یک لیوان آبجو

بکشی بالا و بعدش، اَ ه ه ه ه بکنی

دوباره مزه لوبیا با مزه ترش و شیرین

بعدش  هم یک زمزمه ای از آهنگی 

هرچه باشه…، آهنگی که اون موقع خودش میاد

حالا اگر رو حوضی هم باشه که نبایستی ردش کرد

اون آهنگ، اون موقع حال میده

زمزمه کن و خجالت نکش که داری می خونی

حق قه ته، چرا نخونی؟ کی گفته که نخونی؟‌

بخون و اگه هم شد و تونستی بشکن بزنی، بزن

یه قر ِ کمر و یک تکان دودی به خودت بده

و برقص و یا ادای رقصیدن را در بیاور

در هر حال، اونی که از دور می بینه

اگر والس دانوب آبی هم برقصی

اگر رقاص ماهری هم باشی

باز هم از دور بیخودی به نظر می رسد

خودت باش،  و برای خودت باش

برای خودت بخون، و برای دل ِ خودت برقص

اونی که حال تو را ندارد، حال تو را درک نمی کند

از سوی اون شاید، نگاهی با تعجب و یعنی چی، باشد

ولی تو که داری زمزمه می کنی، و به تن ِ خودت

حرکت می  دهی و مثل دود، بی برنامه در چرخش هستی 

خوش باااااش، که رمز زنده گانی، این است

اهه، لوبیا تموم شد که، بدو لوبیا بیار

حالا چون دو سه جرعه دیگه آبجو مونده که نمی شه ولش کرد

اگر تنبلی کردی، خوشی هایت پرید

هر جرعه ای، با مزه اش را بایدی، منظور داشت

مزه یه شاهی چو خواهی، بایدی تخمی به کاشت

سبزی یه تازه به بالکن، چیده و با مزه اش تو حال کن

حال ِ حالا را، کنون تو در بی یاب

فکر فردا را کنون،‌ هیچ مَشه تاب

..

سوز

۱۵ اردی بهشت ۱۳۹۹ –  04.05.2020 

.