زندگی

زندگی

‫..

زندگی چیست ، خرمن کوفتن

یا به عزم آهنین ، مشکلی را روفتن

‫زندگی ، گسترش ِ دم به دم خاطره هاست ،

‫‫نقش هر خاطره زیبا ، و هم بی پرواست ،

‫چون به دریا زدن و ، در کف آبش صدفی ناب بجستن ، رویاست ،

‫نقش امید زدن ، بر تن این فردا هاست ،

‫زندگی ، ساختن دم به دم رویاهاست ،

بهره بردن ز جهان  باز ، در این حالا هاست

‫جستن و ، یافتن ِ دوست ، در این ، درجا هاست ،

‫دل سپردن به گُلی ، کان بویه گلش بی همتاست ،

رنگ سرخ ، دیدن ‫از روی شقایق زیباست ،

‫بوی خوش ، داشتن امید ، ز ِ هَر گُل ، همانا ، بی جاست ،

‫‫بر خیز و به بخش ، باز همی دانه بکار ، تا که زمان پا برجاست ،

همچو محبوبه یه شب ، کان ، بخشش ِ عطر ، در او ، بی همتاست

..

‫سوز

‫ ۲۵ مهر ۱۳۸۸ − 17.10.2009 – ‫‫‫‫27.11.2009

نوشته

نوشته

‫..

‫شاید نوشتن، مانند نشخوار کردن بعضی حیوانات است، که علف های

با عجله خورده شده را بالا می آورند تا خوب به جو ند که قابل هضم باشد.

نوشتن ما هم، بازنویسی لغات و کلماتی است که از تصاویر بر ما گذشته

یا شنیده های در ذهن مانده است. صحنه هائی که دیده ایم، برداشت

های ما از آن ها، آنچه را شنیده ایم و تعبیر ما از آنها، میشود عقیده ما،

نظر ما، و نو شته یه ما.

ما آن ها را از بایگانی خاطره، به ذهن فعال و حاضر می آوریم،

به آن ها نظم می دهیم، با پس و پیش کردن آن ها و چیدمان،

مرتب شان می کنیم، تا بصورت قابل فهم و دریافت راحت و سریع

برای خواندن و فهمیدن خودمان باشد.

آن وقت این رضایت خاطر فراهم می شود که حالا

باین صورت «نوشته» مورد پسند مان هست.

..

‫سوز

شنبه 19 اردیبهشت1388 − 09.05.2009