روز دوستی و عاشقی (والنتاین)

روز دوستی و عاشقی (والنتاین)

..

دوست دارم که دوست داشته باشم

دوست دارم که دوستم بدارند

اگر یکی از هزاران، دوستم نداشته باشد

دل آزرده می شوم که چرا؟

چه کنم که او هم دوستم داشته باشد

اگر یکی از هزاران، دل آزرده ام کرد

دوست دارم که او را به بخشم

دنبال راهی می گردم که خود را راضی کنم،

تا بتوانم آنکه به من بی مهری کرده است را به بخشم

دوست داشتن ِ دیگران، دوست داشتنی ست

دوست داشته شدن هم زیباست

دل انگیز ترین یاد واره ها

تماشا کردن ِ دوست داشتن ها و دوست داشته شدن هاست

چه در خیال و چه در زمان ِ شدن ها

..

سوز

29 آذر 1393 – 20.12.2014

مسیح

مسیح

..

دو هزار با یازده آمد ، سال ِ نو را با ، تولد از مسیح

بر صلیب آویز گردید ، پس صلیب ، آمد مسیح را چون ضریح

.

یاد و ِی با  صلح و با همسایه را دوست داشتن است

گر یکی همراه ِ رأی و ِی نبود ، ننمود او را و ِی ، ذبیح

..

سوز

11 دی 1389 –  01.01.2011

 

*ذبیح = گلو بریده شده ، قربانی

احساس

احساس

..

نوشته ای

» همیشه خیابانی هست که مرا بسمت دریا ببرد . »

می نویسم

همیشه عشقی هست که مرا بسمت رویا ببرد .

درون پوستین گرم عشق که مرا چشم پوشیده بسویی می کشاند ،

خود را رها شده و شاد حس می کنم ، دوست دارم

وقتی ‫چشم باز می کنم ،

خود را در جایی به بینم که زیبا تر از ‫آنست که تصور می کردم .

دوست دارم درون این فضایی که عشق می نامندش ،

خود را آنچنان مطمئن و راحت حس کنم

که فقط به دوست داشتن و دوست داشته شدن فکر کنم ،

دوست دارم فکر کنم آنقدر  ،

دوست داشته می شوم که نمی توانستم تصور کنم .

و وقتی بزرگی و فراوانی دوست داشته شدنم را به بینم ،

تعجب کنم ، که ، یعنی عشق اینقدر دوست داشتنی هست ؟

اون و قت به فکر بیافتم ، که یعنی میشود اینقدر دوست داشت ؟

و وقتی بخودم قبولاندم که ، آره …. ، اون وقت بخودم مطمئن می شوم

از زندگی راضی می شوم ، همه چیز دنیا برایم زیبا می نماید .

دوست دارنده ام را دوست دارم ،

از گر به ای که از روی دیوار حیاط رد می شود خوشم می آید ،

راه رفتن آن برایم موزون است .

لطافت هوا دل انگیز است ،

روشنایی روز شیری رنگ و در خاطر ماندنی است.

گویی ا ز پشت سرم ، موسیقی ملایم و خیال انگیر، دمنده یه رویا

و زیبایی ها نواخته میشود .

دوست دارم همه اش همیین جوری بماند ، اما با تردید این آرزو را دارم .

این تردیدم را بشکن ، مرا امیدواری ده که همیشه می تواند ‫چنین بماند.

زندگی زیباست ای زیبا پسند  — زنده اندیشان به زیبایی رسند . ( ه.ا. سایه )

..

سوز

01:30  –  23.10.2008