سیاهی به پیشانی

سیاهی به پیشانی

..

تو دادی سیاهی‌، به پیشانی ات

که مردم‌، فریبی به دین داری ات

به هشتاد و چندی‌، نگشت عابدان را چنین

برابر دو تا شد‌‌، فریب کاری ات

.

ز ِ سعدی است‌، چو او‌، کس نبودست و نیست‌:

عبادت به جز خدمت ِ‌ خلق نیست

تو اِی لکه از مُهر‌‌، تظاهر‌، به پیشانی ات

صداقت به تسبیح و سجاده و دلق نیست

.

ازین لکه‌‌، برهان شده مردمان را چنین

که مُهر ِ ریا دارد این نابکار بر جبین

که او نادرست است‌، به اعمال و کار

خیانت به سر‌، رفته است در کمین

..

سوز

3 دی 1391 – 23.12.2012

لحظه ای از او…

لحظه ای از او…

‫ یک دوست وبلاگی عید قربان را تبریک گفته بود و تمایلش را ابراز کرده بود

که دوست دارد دوباره به حرم مطهر ، مشرف بشود و بازهم حال و هوای

حضور در خانه یه خدا را حس کند .

بعد از تبریک متقابل ، بنظرم رسید متن جوابم را بدون نام ایشان

در وبلاگ منتشر کنم ، شاید حاج آقا های دیگر هم بخوانند .

..

‫حاج …. آقا عید قربان شما هم مبارک

‫شاعر عارف می گو ید :

‫ای قوم به حج رفته کجایید کجایید

‫معشوق همین جاست بیایید بیایید ،

‫حج امروز ما در خانه است ، خانه یه وطن

‫خرج حج را همین جا برای محتاجان درمانده مصرف کنید .

‫دوستی یه او را ٭ خدای بزرگ ٭ را در دل دردمندان دور و بَر ِ تان بجویید .

‫آنکه از روی ناچاری و در ماندگی ، کلیه خود را به یک میلیون تومان

می فروشد و قسمتی از ‫وجودش را با پول عوض می کند .

‫آن دختری که برای کاستن فشار خرج زندگی خانواده و

‫و برای ندیدن درماندگی پدرش در خرج روزانه ، از خانه

‫بیرون میزند و تن خود را در مقابل پول در اختیار دیگری قرار میدهد ،

زیرا وجود خودش را

‫و هزینه یه زندگی خودش را در خانه ، بر دوش پدر می بیند ،

‫او محتاج ملاقات است . آن خانواده احتیاج به بازدید دارند ،

‫وگرنه ‫حضرت حق را هر کجا طلب کنی ، او را می یابی .

‫آیا خداوند بزرگ وجود خود را ، حضور خود را فقط به خانه یه کعبه

‫و اطراف آن محدود کرده است ؟ ؟ آیا باید این همه خرج کرد و

‫و به آن قسمت از دنیا رفت تا وجود حضرت باریتعالی را حس کرد ؟

‫حاج آقا ، شما و دوستان شما با هم میتوانید مقدار زیادی پول

‫زیارت را در محله خودتان با پرس و جو ، با بررسی ها ،

‫برای بندگان درمانده یه خدا ‫خرج کنید .

‫شاعر بزرگوار می گوید :

‫عبادت بجز خدمت خلق نیست ٭ به تسبیح و سجاده و دلق نیست

‫یا حق

‫یه نظر حلاله

‫موفق باشید

..

سوز

‫09.12.2008 – 23.05