شراب – ٣

شراب – ٣

..

بده آن شرابى كه خواب آورَد  

دل ِ بى قرارم، قرار آورَد

به هر سو نگه مى كنم جاى توست

نبودت كنارم، خمار آورَد

..

سوز

١٢ ارديبهشت ١٣٩٤ – 02.05.2015