کره زمین هم چو خشخاش

کره زمین  هم چو خشخاش

..

کره زمین چون نقطه ای کوچک از کنار سیاره ی زحل

شیخ عطار می گوید:

جهان در جنب این نه طاق مینا – چو خشخاشی بوَد بر روی دریا /

نگر تا تو از این خشخشاش چندی ـ سزد گر بر بروت خود بخندی /

« بروت: غرور، خود خواهی، نخوت».

.

باور کردن آن مشکل است که چطور عطار چنین دیدی از جهان ما و دنیا داشته است.

گویا با سفینه فضاپی تا سیاره پلوتو سفر کرده است، جائی که این عکس نزدیک به آنجا

گرفته شده است.

سفینه ای که در چند سال پیش، به سوی خارج از منظومه شمسی فرستاده شد، در

سال ۲۰۱۳ از کنار سیاره زحل رد می شده و چنین عکسی را منتشر کردند و آن

متن انگلیسی را رویش یا زیر عکس گذاشته بودند.

شعری از فریدالدین عطار به یاد داشتم که برایم تجسم زیبایی می داد که جهان ما را، یعنی

کره زمین ما را، هم چون خشخاش بیان می کرد و به ما می گفت :‌ …

نگر تا ، تو از این خشخاش ، چندی ؟… و این عظمت دنیا و کوچک بودن ما را نشان می داد.

سال ها در این فکر بودم که شیخ عطار از سیر و سلوک درویشانه به این دید وسیع از جهان

رسیده است، چون در زمان او که به اندازه امروز مردم از وجود کهکشان ها و کرات بزرگ دیگر

خبر نداشتند، پس او چگونه به این تصویر دست پیدا کرده است؟

با دیدن این عکس زمین از نزدیکی زحل توسط «ناسا»

عظمت این شعر شیخ عطار برایم واقعی تر و بزرگتر شد.

گویا این سوفی یا صوفی بزرگ و فیلسوف آگاه، که مولوی بزرگوار می گوید:

هفت شهر عشق را عطار گشت ـ ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم /

واقعن در سیر و سلوک درویشانه اش، به چنین توانائی رسیده بوده است که بتواند

پرنده ی فکر را پرواز دهد و با بال خیال و تصور پرواز کند و به چنین دریافتی برسد!

 

مولوی خود فیلسوفی بزرگ و عارفی ژرف اندیش است. وقتی چنین مرد دانا و آگاهی،

چون مولوی در مورد عطار چنان تعریفی می کند، می بایست

که عطار را ارج نهاد و برای شناخت او دوباره کوشید.

 

باشد که چنین بادا

..

سوز

۵ بهمن ۱۳۹۴ – 25.01.2016

زرتشتی

‫زرتشتی

..

یک ‫دوست وبلاگی، نوشته بود:

سلام دوست خوب شعر بسيار زييايي بود

‫از قرار معلوم شما بايد زرتشتي باشيد درسته؟

برای خوبی شعر، آیا فرقی هم می کند؟ ‫ ‫

‫‫بقول مولوی بزرگوار، نه بر‫ّی ام، نه بحری ام ‫

‫نه گبر و نه ترسا و نه مسلمان نه یهودم ‫

‫همانطور که می بینید طرفدار «تفکر آزاد» هستم ‫

‫همه ادیان طرفدارانشان را بسوی بهتر بودن و خوبی راهنمایی ‫

می کنند. همه ادیان به خوبی کردن با همسایه و دیگران

دعوت می کنند.

آقای صبحی مرحوم، در زمان کودکی ما، در رادیو ایران

صحبت می کرد. ‫می گفت سه کارگر برای تهییه نهار دچار

اختلاف شدند، کسی ‫که ناظر بر جر یان بود و معلوماتی داشت،

رفت برای آنها، ا نگور، ‫خر ید و هرسه راضی،

شروع به خوردن ناهار کردند. ‫ ‫

‫چرا؟ چون: عرب زبان «عنب» میخواست. ‫ ‫

ترک زبان «اوزووم» میخواست. ‫ ‫

‫ و فارس زبان «انگور» میخواست. ‫

‫همه، یک چیز را می خواستند ولی زبانشان متفاوت بود. ‫

‫‫علت وجودی ادیان، بهبود روابط انسان ها و روابط اجتماعی بین

آنها هست. ‫در هر قومی به نسبت عادات و رسوم آن قوم،

مردم را به اجرای کارهایی ‫تشویق و از اجرای بعضی کارها

منع می کند و می گو یند: خدا اینطور دوست دارد ‫ ‫

‫در رفتار اجتماعی، نام توصیه کننده مهم نیست،

روش رسیدن به خوبی ها مهم است. ‫ ‫

‫آن چیزی که به خوب بودن » ما «

کمک میکند نه در فریاد صبح سحر است، ‫

‫و نه در شلاق زدن کسی که مقداری مشروب الکلی خورده است.

‫ما باید خوب بودن را از خودمان شروع کنیم. ‫

‫حالا آن چیزی که برای ما ایرانی ها باعث افتخار است، اینکه: ‫ ‫

‫این از خود به سوی خوبی رفتن را یک ایرانی بنام » زرتشت «

الگو قرار داد، ‫

‫و چون سابقه ای، بیش از سه هزار سال دارد

(حداقل هزاروسیصد سال پیش از اسلام)

‫برای ما ‫در اولو یت قرار دارد. ‫

این الگو ساده، کامل و جامع است:

پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک

..

‫سوز

15.01.2009