وقت عمل است، جنبش پدافندی، دفاعی

 وقت عمل است

جنبش پدافندی، دفاعی

..

حالا وضع به جائی رسیده است که مردم ایران بایستی هر کدام، به هر وسیله ای

که بتوانند، یکی از دشمنان ایران را حذف کنند.

دیگر گفتگو کردن از مروت و جوانمردی و رحم کردن به دشمن های ایران،

جائی از صحبت ندارد.

در جائی که حکومت با شلیک تیر مستقیم بین مردمی بدون اسلحه، بار ها و

بار ها دیده شده است، دیگر سخن از رحم و مروت به دشمن بی فایده است

و مسخره و خنده دار به نظر می آید.

وقتی حکومت به گفته های خودشان، بیگانه های غیر ایرانی را با پول زیادی

که می دهد، در لباس ماموران حکومتی برای کشتن مردمی که به این سیستم

اعتراض دارند، در خدمت دارد، دیگر رحم کردن به این اجیران و مزدوران،

مانند رحم کردن به پلنگ تیز دندان است که ستم و ظلم بر گوسفندان است.

.

آیا نباید ماموران تیرانداز را درجا حذف کرد؟‌ و یا مقامات دولت را هرجور

که شده حذف کرد؟ راه بسیار است.

حالا خبر رسیده است که ماموران حکومت، با پوشیدن لباس اورژانس ۱۱۵

به جمع آوری کردن زخمی های اعتراض کننده ها پرداخته اند که آن ها را

به هر کجا که می خواهند به برند و شاید سر به نیست کنند.

قبل از این، فیلم هائی آمده بود که با ماشین های اورژانس، ماموران سرکوب

و دستگیر شده ها را جا به جا می کنند.

.

حالا کار به جائی رسیده است که در مجلس جمهوری اسلامی که بایستی

نمایندگان مردم باشد، با صدای بلند می گویند که اعتراض کننده ها را

اعدام کنید!

این ها نماینده های مردم نیستند، این ها نماینده های حکومت و دولتی

غاصب و چپاولگر هستند که به اسم نماینده بودن مردم، صورت قانونی

به کار های خلاف حکومت می دهند.

آیا نماینده گانی که رای به اعدام اعتراض کننده ها داده اند، نباید حذف شوند؟

.

دختر فلان سردار، آنقدر پول از مال مردم ایران را در اختیار دارد که

میلیون ها دلار در لبنان برای جهیزیه، به لبنانی ها می دهد، در حالی که

بسیاری از دختر های ایرانی، نان برای خوردن ندارند و به فاحشه گی

کشانده می شوند. کفش برای پوشیدن ندارند، مدرسه برای درس خواندن

ندارند، یک اتاق ساده هم ندارند و در زیر سایه درخت روی سنگ ریزه

ها و خاک نشسته اند و درس می خوانند.

.

این ها که در جمهوری اسلامی، اختیار پول ایران را در دست دارند،

دشمنان مردم ایران هستند و پول های مردم ایران را در جاهای دیگر

جهان خرج می کنند، و نه برای مردم ایران.

به مردم ایران چه مربوط است که در ونزوئلا هزارن خانه بسازند،

حالا هر که مسئولش بوده است، بدون موافقت بالاترین مقام نبوده است.

.

به دختر های افریقائی هم، از ایران پول جهیزیه می دهند و دختران

ایران را می فرستند به شیخ نشین ها برای فاحشه گی.

این ها ایران برباد ده هستند.

هرچه زودتر بایستی یکا یک شان حذف شوند.

امروز بهتر از فردا هست.

..

سوز

۱۹ آبان ۱۴۰۱ –  10.11.2022 

………….           

مدرسه ای در بلوچستان ایران – آبان ۱۳۹۸

.

‫ایده هایه کومونیستی

ایده هایه کومونیستی

..

‫‫با درود به گروه ….

‫در ابتدا با دیدن صفحه ی شما تصور کردم یک سایت فرهنگی
پید ا کرده ام که از اینترنت میتوانم کتابهای مختلف را بخوانم ‫و خوشحال
بودم ، ولی دیدم اکثر کتابها در سایت شما در مایه ی کمونیستی است.

سیستم کمونیستی حدود هفتاد سال در شوروی ‫و چین تجربه شد و
نتیجه اش عقب ماندگی از پیشرفت همزمان جهانی بود. شوروی با آن
عظمت و زمین های حاصلخیز ، ‫میتوانست به دنیا گندم صادر کند ،
ولی خودش وارد کننده ی گندم از امریکا بود. صنعت ااتومبیل سازی

اش را هم در ایران ‫دیدیم … و حالا که دیگر

اصلا کشوری بصورت کمونیستی اداره نمیشود .

کوبای عقب نگهداشته شده هم زور میزند که ‫سیستم را حفظ کند ،
که یعنی مثلا ، ما اینهمه سال اشتباه نکرده ایم و
همچنان فقر و نداری را بر مردم کوبا مسلط نگهداشته اند. ‫

حالا کسانی که دنبال ایده های کمونیستی میروند ،
بدنبال تابوتی روان شده اند که مرده ای تویش نیست ،
‫بهتر است وقت‫ و انرژی و پول خود را صرف چیزی دیگر کنند که
امید به فایده ای یا ثمری از آن باشد.

‫بقول آقای خمینی ، کشور های معروف به جهان سوم

،، کشور های عقب نگهداشته شده ،، هستند نه کشور های عقب مانده .

و بقول یکی از بزرگان ،، به بین چی میگه نه بین کی میگه ،، حرف
منطقی و درست را که با واقعییت مطابق است ، ‫حتی از بچه هم باید
قبول کرد ، و به خاطر اینکه به علم و آگاهی یه گوینده ، اطلاع درستی
نداریم ، نباید گفته اش را رد کرد.

‫من خود را در این دنیای یه تئو ری ها و سیاست ، کار آموزی بیش
نمیدانم ، ولی آنچه از جوانی مورد سئوال برایم بوده ، ‫اداره یه یک
کشور با سیستم کمونیستی بود ، و از پدرم میپرسیدم ،
این سیستم اگر درست است ، چرا پس عقب مانده است؟

‫چنین بنظر میرسد که ، برای در دست نگاه داشتن بازار کار و تولید ،
و در مقابله با رقبای کاری و با استعداد ، ‫کشور هائی که با هوش بودند ،
با کمک های نهان و آشکار خود ، به پا یگیری و تبدیل کشور های

رقیب ، به سیستم ‫سوسیالیستی ، کمونیستی کمک کردند و آنها را

برای استقرار قدرت ، بنام ،، حکومت مردم ،،
و ،، حکومت توده ها ،، یاری دادند.

‫کشور های کمونیستی هم با نام های دهان پر کن و ایده ئو لو ژیکانه ،
سال های سال مردم را مشغول تبلیغات توخالی و خوش نما کردند و
جامعه را عقب نگاهداشتند.

‫مخالفان حکومت را پنهان و آشکار به نام های مخالفان ،، انقلاب ،،

یا ، سد راه پیشرفت ،، مردم ،، ‫نابود کردند و ‫ از میان برداشتند و
با دیکتا توری ترس و وحشت ، ابراز وجود را خطرناک نشان داده
و بیان عقیده را خفه کردند. ‫در حالیکه
خود همین گردانندگان حکومتی ، سد راه پیشرفت ،، مردم ،، بودند.

با نگاهی به تاریخ دیده میشود ، مردم با استعداد شوروی و
مردم زحمت کش چین سالهای سال زیر خفقان دولتی ، ‫تحت فشار
و زیر خط زندگی معمولی روزگار را گذراندند و جرأت
دم برآوردن نداشتند ، زیرا با اتهام بخطر ‫افتادن ،، انقلاب ،،از همان
حد اقل معیشت هم محروم میشدند و معلوم نبود چه بر سرشان میا مد.

‫مردم اروپای ‫شرقی زیر فشار و نفوذ حکومت های انقلابی یا
تحمیلی یه کمونیستی ، سالهای دراز در محرومیت ‫و نداری و فقر مادی
و فرهنگی دست و پا میزدند و اگر اعتراضی میکردند
مثل مردم چکسلواکی ، بصورت ‫میلیونی قتل عا م میشدند و فریادشان
بجائی نمی رسید ، زیرا با بر چسب انقلابی یه ،، حکومت مردمی ،،

موافق نبود.

حالا طرفداران کمونیزم و حکومت ‫کمونیستی یا پرولتاریا ، دنبال چه
چیزی هستند و چه رویائی در سر دارند، ‫با چه سابقه ای از این
نوع حکومت ، میخواهند مردم را طرفدار این سیستم ،، ورشکسته ،،
نمایند و چه چیزی را ‫میخواهند بشارت دهند ،
تا خود را نماینده و راهنمای یه نجات مردم و انمود کنند.

‫ بامید روزگار بهتر

..

‫ سوز

01.03.2008

‫ایده هایه کومونیستی Communism