تاریخ ایرانی

تاریخ ایرانی

..

در واقع برای ایرانی ها، گاه شماری و تاریخ ایرانی شایسته است.

آغاز تاریخ هخامنشی دقیق تر است و عده ای آن را شروع پادشاهی

به حساب آورده اند در جائی که به نظر می رسد

شروع تاریخ پادشاهی از زمان ماد ها بایستی به حساب آید، که

چند سال جلوتر از پادشاهی هخامنشی ها هست.

چون برای شروع سال زرتشتی و سال میترائی زمان درست و دقیقی

در دست نیست، شاید بهتر باشد که شروع پادشاهی را در ایران، از

زمان پادشاهی ماد ها، پایه برای تاریخ و سالگرد ایران در نظر گرفت.

در آن صورت می توان گفت:  

در سال هزار و چند پیامبر اسلام به دنیا آمد.

و جا به جائی یا به قول دیگر هجرت آن بزرگوار، نمی تواند

و نبایست مبنای تاریخ ایران باشد.

تاریخ هجری برای عرب ها می تواند شروع تاریخ به حساب آید، 

ولی برای ایرانی ها که هزار و چند سال پیش از پیدایش اسلام،

شهرنشینی و پادشاهی داشته اند، تاریخ پادشاهی سزاوار است.  

.

روز و روزگار خوش باد

..

سوز

۲۶ اسفند ۱۴۰۰ –  17.03.2022

.

نوروز سال ۱۳۹۶

نوروز سال ۱۳۹۶

..

نوروز فرخنده و سال نو در همه جای جهان خجسته باد…

خجسته بر ایرانیان، ایران دوستان و پارسی زبانان

و همه مردم نیک اندیش و نیک رفتار و نیک کردار

و مردمی که بفکر یاری رساندن به دیگرانی هستند

که در راه خوب احتیاج به کمک دارند.

سلامت و شاد باشید و امیدوار

سال نو ایرانی در همه جای جهان در یک لحظه آغاز می شود

و نه چندین بار و در هر کشوری که دوازده شب می شود.

سال نو ایرانی سالی جهانی است و برای تمام کره زمین است.

..

سوز

۲۸ اسفند ۱۳۹۵ – 18.03.2017

سیزده بدر 2

سیزده بدر 2

..

چه نیکو می شود آنکه‌، مردمی که روز سیزده بدر به دشت های سرسبز و کنار ِ آب

می روند‌، سبزه ها را در کنار آب ها‌، در خاک بنشانند‌، یا سبزه ها در جائی در خارج

از شهر ها که امکان رسیدن ِ آب به این سبزه ها هست‌، کاشته شوند.

بعد از مدتی، بیشتر‌‌‌ ِ این سبزه ها که از گندم یا عدس می باشند‌، رشد خواهند کرد

و خوراک پرندگان یا حیوانات ِ علفخوار می شود.

با این کار از هدر رفتن ِ این مقدار گندم یا عدس جلوگیری می شود و به سر سبز شدن

و تولید مقداری گندم و یا عدس مبدل می شود.

..

سوز

03 فروردین 1392 – 23.03.2013