عشق وطن

عشق ِ وطن

..

آن که ، با عشق و علاقه می گوید: وطن ،

آدمی است سپاسگزار و شاکر به آنان که به او خدمت کرده اند.

وطن ، زادگاه و محیط ِ پرورش است ، مردم ِ وطن ، مردم محیط ِ زادگاه ،

پدر و مادر و مردم ِ دیگری که در آنجا هرکدام به نحوی ،

سهمی در پرورش ِ ما داشته اند ، هر کدام به نحوی به ما خدمت کرده اند ،

هر کدام به نسبت های مختلف در زندگی ، بهداشت ، آرامش ، آموزش و

امنیت ِ ما ، همکاری کرده اند.

.

از شهرداری یه محل و کارکنان آن ، تا مدرسه و معلمان ِ آن ، از نانوا و بقال

و سبزی فروش ِ آن ، هرکدام به نحوی در ارائه یه خدمات در طول ِ رشد و

پرورش ِ ما سهیم بوده اند.

عشق ِ به وطن ، عشق ِ به آبادانی ، عشق ِ به سر بلندی و عشق به

سرافراز بودن ِ همان زادگاه و محل تولد و پرورش و عشق به همان مردم است.

.

عشق ِ به وطن ، عشق ِ خدمت به مردمی است که به ما خدمت کرده اند.

عشق به آبادانی و رفاه ِ مردم ِ همان یار و دیاری است ، که ما را پرورش داده اند .

 .

فردی که در روستائی کوچک بدنیا می آید ، در روستای ِ بزرگتر ِ مجاور به

مدرسه می رود ، در شهر ِ مجاور به دبیرستان رفته و یا در شهری دیگر

به دانشگاه یا خدمت ِ نظام یا آموزش ِ فنی یا حرفه رفته است ، این شخص

وقتی بتواند کاری برای ِ آبادانی ، جاده سازی ، تلفن ، برق یا هر امکان

رفاهی ِ دیگری که برای زادگاهش ، آن روستای ِ کوچک ، لازم است ،

انجام دهد ، با عشق و علاقه چنین کاری را می کند . اگرچه دیگر برایش

مقدور نیست که دوباره برود و در همان روستای کوچک زندگی کند ، ولی با

عشق وعلاقه در فکر است و تلاشی برای آباد تر شدن ِ محل ِ زادگاه  ِ خود می کند.

.

او نمی خواهد فقط همان خانه ای که در آن زاده شده است را آباد کند.

او می خواهد دهی که او در آنجا بدنیا آمده است را آباد کند ، و چه بسیار که

مردم آن ده را هم دیگر نمی شناسد ، ولی شاد می شود وقتی به بیند که

روستای ِ محل ِ تولدش ، برق دارد ، جاده یه آسفالته دارد ، تلفن و تلویزیون

در اختیار همه هست.

او از این آباد شدن ، از این برخورداری یه مردم ِ زادگاهش ، مردم ِ وطنش از وسایل ِ

رفاهی و بهداشتی خوشحال و شاد می شود.

 .

عشق به وطن بزرگتر ، عشق ِ به کشور ، در مقیاس ِ بزرگتر هم همین احساس

را در بر دارد.

اگرچه شاید عاشق ِ وطن در خارج از کشور زندگی می کند ، با این حال در فکر ِ

آبادانی و رفاه و امنیت مردم آن کشور است ، نه فقط محل ِ تولد یا شهر  ِ خود .

 .

او به تمام ِ وطن ، به تمام ِ کشور و به تمام ِ مردم ِ کشور ِ خود فکر می کند

و در اندیشه و فکر ِ راحتی و رفاه ِ مردم ِ زادگاه و مردم کشور ِ خود است.

.

او عشق ِ به وطن دارد ، اگرچه در آن وطن زندگی نمی کند.

..

سوز

11 امرداد 1390 – 02.08.2011

انتخابات » اوباما «

  انتخابات » ‫مک که ین ، اوباما »

‫..

بنظر میرسد ، ‫بهترین رویداد در جریان انتخابات ریاست جمهوری امریکا ،

‫نطق ‫تبریک سناتور » مک که ین » است

که برای پیروزی سناتور اوباما ایراد کرد.

‫در این سخنرانی ، » مک که ین » شخصیت والا و وطن دوستانه ای نشان داد،

در شروع سخنرانی اش با اعلام اینکه اوباما در انتخابات پیروز شده است،

طرفداران » مک که ین » ‫ شروع کردند ‫به هو کردن » اوباما «.

بلافاصله » مک که ین » با حالت ‫تحکم آمیز و کمی خشن،

کف دستهایش را بطرف مردم دراز کرد و آنها را وادار به سکوت کرد.

پس از آن گفت: » اوباما »  رییس جمهور بعدی، کشوری ست که

» ما هردو » آن را دوست داریم،

‫و من با تمام قوا آماده هستم، با او همکاری کنم که در مقابله با مشکلاتی که

در روبرو ‫داریم، ما را به جلو به بَرد.

‫این پیام یک رهبر مخالف به رقیب انتخاباتی اش بود، او نشان میداد که آنچه

مورد هدف است، ‫خدمت به کشوری است که در آن زندگی می کنند،

نه برنده شدن شخص خودش یا حزب خودش. ‫او نشان میدهد، که اگر

من و حزب ما تلاش می کند که ریاست جمهوری را بدست بگیرد،

بخاطر ‫اینست که ما عقیده داریم که بهتر می توانیم به این کشور خدمت کنیم.

حالا اگر ‫مردم ما، شما را برای اداره یه کشورمان، انتخاب کرده اند.

ما هم در خدمت شما هستیم که با هم ‫به این کشور خدمت ‫کنیم.

از حزب دیگر بودن، از نژاد دیگر بودن، از مذهب دیگر بودن،

‫دلیل ‫آن نمی شود که ما جلوی پای شما سنگ بیاندازیم و

برای انجام کارها مانع تراشی کنیم. ‫

‫این وطن پرستی است،

این خدمت به وطن است،

این دوست داشتن وطن است.

..

سوز

09.11.2008