دلبر

دلبر

..

به من گفتا، که پس آن دلبرت کو

که هر شب می بَرَد خواب از سرت کو

به گفتم، دلبر ِ من دیدنی نیست

لبش گویا، ولی بوسیدنی نیست

.

همو هر روز و هر شب همرهم بود

بد و خوب، ناظر ِ کردار ِ من بود

چو، بد، من با یکی رفتار کردم

نکوهش کرد ، دلم ، آزار افزود

.

چو خوبی های من، بر دیگران دید

مسرت بخش ، دلم، شادی بیافزود

چو با نیکی به فکر و، کرد و، گفتم، کار کردم

نگاه ِ راضی اش اندر دلم، آرام ِ من بود

..

سوز

06 امرداد 1390 – 28.07.2011

نیایش 2

نیایش 2

..

بيشتر جنگل های ايران در آتش می سوزند:

ادامه آتش سوزی در شمال، شمال شرق، غرب / ايلنا

جنگل‌هاى مناطق شمال، شمال شرق و غرب كشور همچنان در آتش مي‌سوزد،

جنگل‌هاى زاگرس غربى در مريوان،جنگل‌‌هاى گلستان درشمال

و جنگل ابر در سمنان درشمال شرق كشور در حال حاضر در محاصره آتش هستند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، از شمال كشور خبر مي‌رسد كه آتش‌سوزى همچنان

در مناطق مختلف استان گلستان،ادامه دارد.  … 20 آذر 1389 – 11.12.2010

دعا برای سلامت ایران:

نیایش 2

..

امیدواریم خداوند دودمان ِ مسببان نابودی ایران را به باد دهاد.

آنان ، به راه ها و روش های مختلف دارند ایران را به باد میدهند.

از آثار تاریخی و باستانی تا آثار هنری و مردمی ، از منابع طبیعی

تا صنعت را در هر مرحله از پیشرفت که بود، بسوی نابودی و رکود می برند.

جوانان را با اعتیاد و یأس و افسردگی و فرار از ایران، مردم دیگر را با محصولات

نا سالم و غیر بهداشتی و غیر قابل استفاده به مریضی می کشانند.

و آنانی را که هنوز رمقی به تن دارند و جرأتی برای اظهار ناراحتی دارند

و لب به اعتراض می گشایند با زندان

و شکنجه های روحی و جسمی آزار می دهند.

خداوندا! مردم ایران را از دست دشمنان ایران و ایرانی نما ها رهائی ده.

خداوندا! ایرانیان از دیر باز یکتا پرست بوده اند و همواره ترا به

یگانگی ستایش کرده و ستوده اند.

ایرانیان از هزاران سال پیش ، «سه نیک»

یعنی بهترین و عاقلانه ترین و منطقی ترین روش های زندگی

و جامعه را شعار خود قرار داده اند و همواره به نیکی کوشیده اند.

.

پندار نیک ، کردار نیک ، گفتار نیک ، شعار کامل ، جامع و فراگیرنده

در همه زوایای اجتماعی و شخصی و خصوصی زندگی است.

.

خداوندا! هر آنکه بر خلاف مصلحت و خیر ایرانیان کاری می کند، در هر کجا

و به هر روشی و به هر نیتی که هست، او را از این کار ناتوان ساز

و افکار و نیروی او را بسوی خدمت به سوی ایرانیان متمایل ساز.

باشد که چنین بادا

..

سوز

20 آذر 1389 – 11.12.2010

خدمت

خدمت

..

پلید و نژند و پشنگ و پَلَشت

سراسر ز ریگ است، نه سبزی به دشت

پلید اندرون اهرمن، هم به چهره پلید

که، کشتن ز ِ چشم خدا، چاره دید

نخواهد خدا، کشتن ِ هیچ موور

ملخ داده روزی، به صحرای دوور

.

نگفتا تو نام مرا، این چنین باز گو

نکرد نام ِ خود، بر لب ِ مردمان جستجو

نه گفت هیچ کَس را، تو باید چنین

مرا نام اینست، نه دیگر…، همین

نیاورده شمشیر ِ تیز، بر سر ِ مردمان

که گر نام من این نگوئی، به بُرّم میان

.

بیاورد شتر را و اسب را، بَهر ِ مَرد

و خر، جابجا بار ِ مردم به کرد

جو وُ گندم و سبزه آورد به دشت

که آهو چو  گاوت در آنجا به گشت

به گوسفند و گاوت همی شیر داد

ز زادن، بدانها فزونی بداد

به گوشت و به میوه، به شیر بهره ات

ترا این چنین هدیه ها، داده ات

.

به گفتند اهورای ِ مزدا، هزار چند، پیش

دگر گفت یَهُوَه، یهودا به کیش

دگر گفت مسیح است خدا را پسر

ندادی بَدَش، زآنچه داشت، او به سر

.

بیاورد زرتشت، از سر ِ فکر و هم رای خویش

که گر چون کنی، خیر داری به پیش

وگر نیک داری تو پندار و گفت

وگر نیک داری، به کردار، جفت

جهان نیک گردد بتو هر زمان

و راستی، به راه ها، تو برتر بدان

.

همه بَهر ِ انسان و فرزند ِ او ساختَ ست

درخت و به گل ها جهانی بیاراستَ ست

خورید و به نوشید، بکارید و همت کنید

دلم شاد گردد آنگه، که خدمت کنید

..

سوز

05.06.2010

پلشت – آلوده . ناپاک . پلید

دل نژند – غمین . غمگین . افسرده . دل افسرده

پشنگ –  جفا. جور. ستم . محنت/ آب مترشح . یک پشنگ آب

«لغت نامه دهخدا، برهان قاطع»