خلاف کاری در کلیسای کاتولیک

خلاف کاری در کلیسای کاتولیک

..

در کلیسا های کاتولیک، چه در استرالیا و چه در جاهای دیگر، کار های غیر اخلاقی و

خلافی انجام شده است که دلیل آن مقررات غیر انسانی برای کشیش های کاتولیک است.

یک کشیش، یک انسان است با نیازهای طبیعی اش.

یکی از نیازهای طبیعی، داشتن تماس جنسی هست، که

در کلیسای کاتولیک ممنوع شده است، حالا به هر علتی.

کشیش کاتولیک هم مانند هر مرد دیگری، می بایستی بتواند احساس جنسی اش را

به صورت طبیعی و قانونی و آزاد، ارضاء کند،‌ و چون این اجازه به کشیش های

کاتولیک داده نشده است،‌ کشیش ها بطور مخفی و پنهانی و از راه های غیر اخلاقی،

کارهائی برای رفع نیاز هایشان انجام می دهند.

آقای پاپ و تصمیم گیرنده ‌گان کلیسای کاتولیک، می بایستی راهی و دلیلی مردم پسند

و عاقلانه پیدا کنند که ازدواج کشیش های کاتولیک را هم آزاد اعلام کنند.

چون کشیش ها، عیسی مسیح و قدیس نیستند،

و یک کشیش یک انسان است، در خدمت مسیح و تبلیغ راه مسیح.

تا به حال چند هزار سوء استفاده جنسی کشیش ها آشکار شده است،‌ که بسیاری از آن،

کشیش ها سال های سال، چنین سوء استفاده ای را از جوان ها انجام می داده اند.

مانند کاردینالی که در استرالیا، همین دو سه روز گذشته به شش سال زندان محکوم شد.

بسیار واضح است که چندین هزار مورد دیگر، از این سوء استفاده ها توسط کشیش ها،

پوشیده شده و علنی نشده اند که یا رضایت آن شخص مورد سوء استفاده را

به دست آورده اند که سکوت کند و یا خود آن سوء استفاده شده ها،

از خجالت و شرمساری، سکوت کرده اند.

این خلاف کاری ها به کلیسا و نام کلیسا، صدمه های زیادی می زند و

بایستی مقررات اصلاح شود تا کلیسا از (مردان) کشیش ها انتظار نداشته باشد

و خواسته نشود که کاری غیرعادی غیر انسانی و غیر طبیعی انجام بدهند.

یعنی که کشیش کاتولیک بایستی نیروی جنسی خود را سرکوب کند و نادیده بگیرد،

که کاری غیر طبیعی هست و همه نمی توانند احساس جنسی خود را نادیده بگیرند

و به سوی مخفی کاری می روند تا ظاهر این مقررات حفظ شود:

که کشیش های کاتولیک ازدواج نمی کنند…‌

ولی در عمل و در پشت پرده ها این عمل جنسی انجام می شود، شاید بعضی هم

با عکس های سکسی و تخیل به ارضاء جنسی خود بپردازند،

که باز هم، ریاکاری و دروغ و تقلب در کار کشیش ها می باشد.

..

سوز

۲۳ اسفند ۱۳۹۷ –  14.02.2019 

آقای پاپ شما مسئول هستید

آقای پاپ شما مسئول هستید

(آقای پاپ 2)

..

آقای پاپ، شما بزرگترین مرجع ِ مذهب کاتولیک هستید.

کلیسای کاتولیک شما را بعنوان پاپ و رهبر کاتولیکهای جهان برگزیده است.

شما در مقام بالاترین فرد ِ کلیسای کاتولیک مسئول و جوابگوی اعمال

و رفتار کشیش های کاتولیک در سراسر جهان هستید.

اگر شما نقصی را در سیستم کلیسا به بینید و آن نقص را بر طرف نکنید یا

اقداماتی انجام ندهید که آن نقص بر طرف شود، مسئول هستید و جوابگوی

آن نقص و بدنامی، که سالهاست در باره آن در دنیا صحبت می شود.

اگر دستور به رفع نقص موجود در کلیسا ندهید، بی قدرت بودن شما،

بی توجه بودن شما نسبت به اشکالات کلیسای کاتولیک به حساب می آید.

آنچه را درست می دانید و منطقی هست، با شجاعت ابراز کنید،

اگرچه شما را از این پست و مقام بر کنار کنند. در آن صورت،

باز هم نام شما و شجاعت ِ شما در ابراز حقیقت و برطرف کردن بدنامی

از کلیسا، همیشه خواهد درخشید.

به فکر این نباشید که چند سال دیگر بعنوان پاپ، در مقام پاپ باقی

به مانید، ولی یک پاپ بی قدرت و بدون توجه به بدنامی کلیسا باشید.

پاپ بودن و هیچ کاری در جهت رفع عیب و بدنامی کلیسا نکردن

چه افتخاری دارد؟

پاپ بودن و انجام اعمال زشت از سوی کشیشان را تماشا کردن و

هیچ کاری برای رفع آن عیب نکردن و چیزی نگفتن چه سودی دارد؟

بنا بر آنچه معروف است ( باور اکثریت است )، عیسی مسیح دارای

همسر نبود و ازدواج نکرد. کشیشان در سیستم کلیسای کاتولیک،

برای نشان دادن پیروی از عیسی مسیح، ازدواج نمی کنند و یا

اجازه ازدواج ندارند.

کشیش ها انسان هستند و مانند هر انسانی دارای غرایز و احساساتی

طبیعی هستند. کشیش ها سعی می کنند احساسات خود را مهار

کنند و بر آن سرپوش به گذارند، ولی چون انسان هستند و از قدرتی

هم چون عیسی مسیح، برخوردار نیستند، قادر به کنترل خود نمی

باشند و برای حفظ ظاهر و در ضمن برای رفع غریزه یه انسانی یه خود،

در خفا و پنهان اعمالی انجام می دهند که بعدها آشکار می شود و

بقییه مردم ازین خلافکاری ها خبر دار می شوند.

نتیجه آن بدنامی برای کشیش، بدنامی برای کلیسا و بی اعتماد شدن

مردم به کشیش و کلیسا است.

یک طرف ِ مهم دیگر هم، کودکان و افرادی هستند که مورد سو ء استفاده

کشیش ها قرار گرفته اند. روح این کودکان، جوانان، آزرده می شود.

چه کسی جوابگوی این همه جوان افسرده و شرمسار در

طول سالیان دراز است؟ و می دانید که تعدادی از آنها از شدت شرم

و مایوس بودن دست به خودکشی زده اند.

یک کشیش که ازدواج کرده است، نیاز طبیعی خود را از راه طبیعی

رفع می کند و در طول روز به فکر کارهای کلیسائی و خدمت به مردم

خواهد بود ( دعوت مردم به پرستش خدا و نصایح مسیح).

یک کشیش مجرد برای رفع نیاز خودش در فشار خواهد بود و در طول

روز بیش از نیمی از فکر و حواسش به فکر چگونگی در رفع احساس

طبیعی اش می گذرد و در هنگام خدمت به کلیسا و عیسی مسیح،

دائم در وسوسه برای انجام کاری توسط یکی از اطرافیان خواهد بود و

چه بسا با حواس کامل دعوت خود را به سوی خدا انجام نمی دهد.

او با وجودی که می داند عملی درست و انسانی انجام نمی دهد،

از روی ناچاری، یک نوجوان یا کودک را با فریب و ظاهر سازی به کاری

وادار می کند که  چه بسا خودش هم از ته دل راضی به فریب دادن

این کودک نیست، ولی در آن زمان شاید آن را کم دردسر ترین و پوشیده

ترین راه برای رفع احتیاج و نیاز بشری خود می داند.

راهی که در آن زمان برایش ممکن است.

پس بگذارید کشیش ها هم تحت فشار نباشند و مجبور نباشند

دائم با خودشان در جنگ باشند.

همه آنها در جنگ با خود پیروز نمی شوند و به ناچار خطا صورت می گیرد.

شما آقای پاپ، شما مسئول و جوابگوی این نقص کلیسای کاتولیک هستید.

با یک اقدام شجاعانه و با دلایل منطقی کلیسای کاتولیک را قانع کنید که

ازدواج را برای کشیش ها آزاد کنند.

راه صحیح و درست این است.

چرا نمایشی از شبیه به مسیح بودن می خواهید ارائه دهید؟

تعدادی از کشیش ها مثل مسیح قادر و توانا نیستند و از این راه

فقط بدنامی برای کلیسا بدست آمده است.

چطور و چرا یک کشیش کاتولیک برای یک زن و مرد، مراسم ازدواج

را اجرا می کند؟

کشیش، زن و مرد را نسبت به هم زن و شوهر اعلام می کند.

ولی چرا خودش اجازه ندارد چنین کاری بکند (ازدواج بکند).

اگر ازدواج خوب نیست، که کشیش هم نباید به نام

مسیح، رابط و واسطه عقد دو نفر برای ازدواج به شود. اگر هم عیب

ندارد که خودش هم باید این رسم ادامه یه زندگی بشری را اجرا کند.

آیا اگر صد سال مردها و زن ها ازدواج نکنند و مانند عیسی مسیح

بدون ازدواج زندگی شان به آخر به رسد، چه خواهد شد؟

درمدت یک صدسال نسل بشر نابود می شود و از بین خواهد رفت.

پس ازدواج عملی زشت نیست، ازدواج از طرف پروردگار ِ جهان

برای ادامه نسل بشر و تمام حیوانات مقدر شده است.

این نقص کلیسای کاتولیک را با اراده ای مصمم و اقدامی شجاعانه

و نطقی منطقی و توضیحی روشن برطرف کنید.

ازدواج کشیش ها را آزاد اعلام کنید.

و از این راه جوانانی را که در آینده احتمالا مورد سو ء استفاده

قرار خواهند گرفت نجات دهید.

وجود شما و علت ِ کشیش بودن ِ شما برای راهنمائی و نجات

انسان ها و هدایت آنها به سوی درستی و درستکاری است.

..

سوز

27 شهریور 1389 –  18.09.2010