سوگنامه برای وطن ام

سوگنامه برای وطن ام

..

از سال ها قبل، حتی قبل از انقلاب اسلامی، قرار بود بین عراق و ایران،

جنگی به پا شود…

نیروی هوائی ایران بسیار قوی تر و کارآمد تر از نیروی هوائی عراق بود.

برای از بین بردن برتری نیروی هوائی ایران نسبت به عراق، کودتای نوژه 

ترتیب داده شد

تا خلبان های ورزیده و ماهر ایران را با تهمت کودتا از بین بردارند 

تا ایران برتری خیلی زیادی نسبت به عراق نداشته باشد، تا ادامه و 

طولانی بودن جنگ امکان داشته باشد.

ایران هواپیماهای تام کت اف ۱۴ داشت که در یک زمان می توانست 

در شش جهت مختلف، شش هواپیمای دشمن را هدف قرار دهد، ولی 

اجازه پرواز بر آسمان عراق را نداشت… 

چرا؟…   

در هنگام جنگ، هواپیماهای آواکس امریکائی که ظاهرا به عربستان تعلق 

داشت،‌ ولی خلبان ها و خدمه پرواز آن و متخصص های رادار و ردیابی اش 

امریکائی بودند، گاهی به ایران و گاهی به عراق موقعیت نظامی و 

آرایش آن دیگری را خبر می داد!

چرا؟‌

چون جنگ می بایستی طولانی می شد.

مجله بازرگانی ایران خبری از سازمان ملل را انتشار داد که ۴۲ کشور 

از جنگ هشت ساله بین عراق و ایران سود برده اند… و گزارش شده بود 

که، در طول جنگ:‌

فقط در انگلستان، 

تعداد میلیونر ها از شش هزار به بیش از بیست هزار نفر رسیده بود.

.

خب، این وسط مردم و جوانان ایران و عراق خسارت های جنگ 

هشت ساله را پرداختند…!

.

آگاه بودن ما مردم عادی هم، در مقابل این سازماندهی های گسترده، 

نمی تواند مانعی در مقابل آن باشد و اگر به جائی هم شکایت بشود، 

حتی به سازمان ملل، چون در آخر کار،  

یکی از همین شریک های دزد و رفیق قافله،

با یک «حق رای وتو» آن را بی اثر می کند.

..

سوز

۳۱ تیر ۱۳۹۹ –  21.07.2020 

————                 

نقل از فیسبوک:‌

صدام برای تحقیر خلبانان ارتش در تلویزیون عراق گفت، به هر جوجه کلاغ ایرانی 

که بتواند به ۵۰ مایلی نیروگاه بصره نزدیک بشود… 

حقوق ۱سال نیروی هوایی عراق را جایزه میدهم!

۱۵۰ دقیقه پس از مصاحبه صدام شهیدان عباس دوران و علیرضا یاسینی 

نیروگاه بصره را بمباران کردند.

۳۰ تیر سالروز شهادت خلبان دلاور شهید عباس_دوران. 

روحش شاد