در دیاری که پُر از دیوار است…

در دیاری که پُر از دیوار است…

..
«سهراب سپهری می گوید:‌

گاه گاهی که دلم میگیرد به خودم میگویم:

در دیاری که پُر از دیوار است، به کجا باید رفت؟

به که باید پیوست؟ به که باید دل بست؟»

..    .. ..   .. .. ..  

در دیاری که پُر از دیوار است، بایستی از دیوار بالا رفت، که

شاید دوستی، همدلی، هم صحبتی، آن سوی دیوار پیدا شود.

یا که باید دیوار را سوراخ کرد، تا که راهی برای دیدار همسایه یافت.

یا که باید فریاد زد تا صدای تو، از آن سوی دیوار ها شنیده شود و

صدائی، جواب صدای تو را بدهد.

یا که زمین را گود کرد، تا راهی از زیر دیوار به آن سوی آن، پیدا کرد.

.

اگر بالا رفتن از دیوار به عنوان ِ  به ناموس مردم نظر داشتن، مجازات شود،

یا سوراخ کردن دیوار، با اتهام تجاوز به اموال عمومی جریمه شود،‌

یا اگر صدای فریاد تو را، صدای کمانه کردن ِ گلوله ای جواب دهد،

یا با کندن زمین به پنهان داشتن گنج متهم شوی، که کجاست؟ بگو!

آن زمان چه؟

شاید بشود با یاد قصه های زمان کودکی، دل خود را خوش کرد،

یا با نوشتن و گفتن چیزی، دل نوشته ای، مشغول شد، اگر چه مانند

شاعران بزرگ، و یا نویسندگان توانا، با قافیه و عروض و سبک

و وزن نباشد و یا جمله بندی های استادانه نداشته باشد.

.

روز را تا، تپشی در قلب هست

و تا فکری در سر،

و یا، کُنشی در بدن،

بایست سپری کرد.

تلاش برای پیدا کردن و جستجو، برای راهی دیگر را،

نمی توان، با نمی توان گفتن، به هیچ کاری نکردن، گذراند.

..

سوز

۱۴ آبان ۱۳۹۷ –  05.11.2018

……..                  …….                  …….                       

.

 

حرف ها

‫حرف ها

..

خدایا مگذار  :

که آن چه را » حق می دانم »

بخاطر اینکه » بد میدانند » کتمان کنم

—  —

‫و خدا تنهاست …

» و سرمایه هرکسی به اندازه حرف هایی است که برای نگفتن دارد «

« دکتر شریعتی »

——-

با احترام تمام ، برای گفته های دکتر شریعتی ،

«سرمایه هرکسی به اندازه حرف هایی است که برای گفتن دارد »

اگر حرفی نگفته باشی چه ارزشی میتوان برای حرفهای نگفته قایل شد؟

ارزش سعدی ، حافظ و فردوسی بخاطر حرفهائی هست که گفته اند.

سرمایه دکتر شریعتی حرف هایی است که گفته است ،

اگر نگفته بود که اینهمه طرفدار نداشت .

طرفدارانش بخاطر قیافه یا بخاطر نامش نیست

که طرفدار ایشان هستند ، بلکه بخاطر حرفهای ایشان است .

..

سوز

05.10.2008